НАСЛЕДНИЦИ НА ОРФЕЙ

Заполнить заявку участника для солистов

Заполнить заявку участника для ансамблей

 

 


IV МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС

,,НАСЛЕДНИЦИ НА ОРФЕЙ”

АЛБЕНА, БЪЛГАРИЯ

0208 септември 2016

——————————————————————————————————————–

От 02 до 08 септември 2016 г. в Албена 
ще  се  състои

ІV-ят МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „НАСЛЕДНИЦИ НА ОРФЕЙ”.
 

     Целите на този празник на музиката са:

да се превърне във форум за творческо общуване между  музиканти от различни национални школи, жанрове, специалности и поколения от различни страни на света;

да бъде място за сверяване на художествените критерии и постижения вобластта на изпълнителската и педагогическата практика;

да стимулира високото професионално майсторство и художествен вкус;

да открива нови музикални дарования и да спомага за професионалното им израстване и кариера;

да стане привлекателен център за „културен туризъм”.

 

     Паралелно с конкурса се провеждат МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ по:
пиано, клавирно дуо/трио/квартет, цигулка, цигулково дуо/трио, виола, флейта, камерна музика, акомпанимент, композиция, солово и ансамблово класическо пеене – камерен и оперен репертоар, поп-рок и джазово пеене.  


Р Е Г Л А М Е Н Т

     Конкурсът се провежда в един тур, освен изключенията, посочени по-долу.

Протича във вид на големи смесени публични концерти.

Не се допуска надвишаване напосоченото време за изпълнение на програмата.

Журито има право да прекъсва изпълнението.


Конкурсната програма е по свободен избор, с цел всеки изпълнител да прояви своята творческа индивидуалност.

Изпълнява се наизуст от участниците в солистичните категории.

    Желателно е да включва:

● стилово разнообразен репертоар – от Ренесанса до съвременността;

● творба от български композитор или от тяхната национална култура;

● произведения от концертен и виртуозен тип;

● рядко изпълнявани произведения и композитори;

приветстват се премиерни изпълнения;

творби на композитори от българската и световната музикална култура, за които през 2016 година се отбелязвакръгла годишнина от рождението или от смъртта им.


Участниците в конкурса трябва да отговарят на изискванията на съответната номинация и възрастова група към деня на откриването му: 02 септември 2016 г.


НОМИНАЦИИ, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ

 

                                           І. РАЗДЕЛ „КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА”

                     

1. СОЛИСТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ

     а) пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, флейта (блок-флейта), обой, кларинет, саксофон, фагот, тромпет, валдхорна, тромбон, туба, ударни инструменти;

     б) академично направление: баян, акордеон, китара, балалайка, домра, гусли,домбра, кобъз, цимбали др.

Първа група   от  6 до 10 години                      дo  7 мин.

Втора група   от 11 до 14 години                      до 12 мин.

Трета група   от 15 до 19 години                      до 15 мин.

Четвърта групаот 20 до 25 години                              до 18 мин.

Пета група     без възрастови ограничения      до 20 мин.

     За пиано, баян, акордеон, цигулка, виола, и виолончело от IV и V възрастови групи конкурсът се провежда в 2 тура (за IV група: I тур – до 18 мин., II тур – до 12 мин.; за V група: I тур – до 20 мин., II тур – до 15 мин.).

     Първи тур – селекционен:

а) полифонично произведение – от барока до съвременността;

б) виртуозен етюд,капричио, или токата;

в) част/части от соната или концерт; или цикъл вариации; или рондо – от класиката до съвременността.

     Втори тур:

а) крупна пиеса – от романтизма до съвременността;

б) едно или няколко произведения по избор на участника.

Не се допускат повторения от програмата за първи тур.

2. КЛАВИРНО ДУО (ДУЕТ), ТРИО И КВАРТЕТ– за едно и две пиана; за 4, 6 и 8 ръце.

Първа група               до 14 години                                   до 10 мин.

Втора група     от 15  до 19 години                        до 15 мин.

Трета група     от 20  до 25 години                        до 18 мин.

Четвърта група   без възрастови ограничения     до 20 мин.

 

3. ЦИГУЛКОВО ДУО

Първа група               до 14 години                                   до 10 мин.

Втора група     от 15  до 19 години                        до 15 мин.

Трета група     от 20  до 25 години                        до 18 мин.

Четвърта група   без възрастови ограничения     до 20 мин.

     Препоръчва се следният репертоар:

А. Вивалди Сонати за 2 цигулки и Дуа за 2 цигулки; Г. Ф. Телеман Каноничнисонати за 2 цигулки; Ж. ОберСонати за 2 цигулки; Ж.М. ЛьоклерСонати за 2 цигулки; Й. Хайдн – Три дуа за 2 цигулки оп. 99; Л. Бокерини – Дуа за 2 цигулкиоп. 7 – 9; В. А. Моцарт – Дуа за 2 цигулки; Ш. Берио – Дуа за 2 цигулки; Ж. Мацас – Дуа за 2 цигулки оп. 38; Л. Шпор – Дуа за 2 цигулки; Д. Мийо – Дуо за 2 цигулки; С. Прокофиев– Соната за 2 цигулки До мажор оп. 26; А. ОнегерСонатина за 2 цигулки; Л. БериоДуо за 2 цигулки; В. Азарашвили– Соната за 2 цигулки; В. Заимов – Соната за 2 цигулки; Вл. ПанчевПартита за 2 цигулки и др.

 

4. КАМЕРНА МУЗИКА 

     а) камерни ансамбли (струнни, духови, клавирни) – от сонатно дуо до секстет включително;

     б) инструментални ансамбли (струнни, духови, ударни, смесени, от старинни инструменти, от други инструменти академично направление) от два до осем участника  включително.

Първа група             до 19 години                    до 12 мин.

Втора група   от 20  до 25 години                     до 18 мин.

Трета група   без възрастови ограничения     до 20 мин.

 

5. СОЛОВО КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ – всички видове гласове

Първа група  от 17  до 25 години                       до 10 мин.

Втора група   от 26  до 35 години                       до 12 мин.

Трета група      без възрастови ограничения     до 15 мин.

     Желателно е представянето на репертоар от различни епохи, стилове и жанрове (песен, канцона, lied, романс, ария или оперна сцена и др. – от барока до наши дни.).
За II и ІІІ група конкурсът се провежда в 2 тура с еднаква продължителност (за II група – до 12 минути; за IIIгрупа – до 15 минути).
Първият тур е селекционен, вторият тур – финален.
Не се допускат повторения от програмата за първи тур.

 6. АНСАМБЛОВО КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ – камерни и оперни ансамбли

(до квартет включително).

Първа група  от 17  до 25 години                       до 10 мин.

Втора група   от 26  до 35 години                       до 12 мин.

Трета група      без възрастови ограничения     до 15 мин.

     Желателно е представянето на репертоар от различни епохи, стилове и жанрове (камерен ансамбъл, оперен ансамбъл или сцена, част/и от кантата, оратория, меса, реквием, пасион и др. – от барока до наши дни).
За II и ІІІ група конкурсът се провежда в 2 тура с еднаква продължителност (за II група – до 12 минути; за IIIгрупа – до 15 минути).
Първият тур е селекционен, вторият тур – финален.
Не се допускат повторения от програмата за първи тур.

 

7. ХОР – еднороден и смесен

Детско-юношески       до 17 години                        до 15 мин.

Младежки                    до 30 години           до 20 мин.

Без възрастови ограничения                        до 25 мин.

 

8. ОРКЕСТЪР – камерен, малък симфоничен, духов, от народни инструменти академично направление,  други  еднородни и смесени формации.

Първа група            до 20 години                 до 15 мин.

Втора група             до 35 години                 до 20 мин.

           

9. КОМПОЗИЦИЯ – представяне на партитураи CD, МР3 или DVD, или изпълнение „на живо” на едно или повече произведения в различни жанрове.

Първа група             до 19 години                  до 10 мин.

Втора група   от 20  до 25 години                   до 15 мин.

Трета група   без възрастови ограничени     до 20 мин.

 

10. „УЧИТЕЛ И УЧЕНИК/УЧЕНИЦИ”

     а) клавирно дуо (дует), трио и квартет – за едно и две пиана; за 4, 6 и 8 ръце;
б) цигулково дуо и трио;

     в) камерен ансамбъл – от сонатна двойка до квинтет, цигулков ансамбъл, ансамбъл от виолончелисти, ансамбъл от еднородни или различни духови инструменти, от ударни инструменти, от старинни инструменти, от други инструменти (академично направление), вокален ансамбъл, смесен ансамбъл и др.

     Внимание: Възрастовата група в тази  номинация се определя от възрастта на учениците.

Първа група                   до 10 години             до   7 мин.

Втора група         от 11  до 14 години             до 12 мин.

Трета група         от 15  до 19 години             до 15 мин.

Четвърта група    от 20  до 25 години            до 18 мин.

 

11. „МУЗИКАЛНА ФАМИЛИЯ”

     а) клавирно дуо (дует), трио и квартет – за едно и две пиана; за 4, 6 и 8 ръце;
б) цигулково дуо и трио;

     в) камерно-инструментален, камерновокален или смесен ансамбъл.
Внимание: Ако участниците в тази номинация са от две и повече поколения, възрастовата група се определя по най-младия от тях.

Първа група                   до 10 години              до   7 мин.

Втора група        от 11  до 14 години              до 12 мин.

Трета група        от 15  до 19 години              до 15 мин.

Четвърта група    от 20  до 25 години             до 18 мин.

 

12. АКОМПАНИМЕНТ – без възрастови ограничения

 

                                                        ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Индивидуални участници

 50 евро

За участие в други номинации

 30 евро за всяко

Членове на ансамбли

 30 евро на човек

Хор, оркестър

120 евро за колектив

NB! Само българските участници могат да се възползват от 50% намаление на таксите.

     Встъпителните такси се заплащат до 05 август 2016 в Първа инвестиционна банка – клон Добрич, IBAN: BG71FINV91502016284498 (в лева), BIC: FINVBGSF. За “основание” пишете „Mатериална помощ за конкурса «Наследници на Орфей»”.
На отказалите се от участие таксата  не се  връща.

                                                МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ
 Броят на часовете е по желание (1 академичен час = 45 мин.).                                   

– активно участие                                                                 30 лв.

– пасивно участие (слушател)                                            20 лв.

     Държавни, обществени, частни институции, организации и фирми,творчески съюзи, фондации и частни лица, които желаят да подкрепят конкурса и музикалните таланти, могат да направят това на посочената банкова сметка.

——————————————————————————————————————–

                                                                       ***                                                                                      

                                                      ІІ. РАЗДЕЛ „ФОЛКЛОР”

Програматае по свободен избор. Тятрябва да демонстрира ярка национална самобитност, висок художествен вкус и професионално майсторство; да бъде разнообразна и оригинална; поощряват се премиерни изпълнения.                                                                  


1.  СОЛИСТИНСТРУМЕНТАЛИСТ
а) Струнни лъкови – гъдулка, кеменче (кеманча), кобъз,комуз, хардингсфеле, хур и др.

     б)Струнни дрънковитамбура, мандолина, бузуки, банджо, китара, балалайка, домра, домбра, канклес, ситар, саз, рубоб,танбур, табла, чанза, ятага и др.

     в) Духови гайда, кавал, дудук, свирел, рожок, варган, зурна (сурнай), флуер, окарина, най, пиферо и др.

     г) Клавишнибаян, акордеон, бандонеон, национални хармоники, концертина и др.

     д) Цимбал, гусли, кобза, бандура и др.

Първа група                                        до 10 год.        до  5 мин.

Втора група                               от 11 до 14 год.        до  8 мин.

Трета група                               от 15 до 20 год.        до 12 мин.

Четвърта група                          от 21 до 30 год.        до 15 мин.

Пета група           без възрастови ограничения         до 20 мин.

 

2. КАМЕРEН ИНСТРУМЕНТАЛЕН АНСАМБЪЛ

(еднороден или смесен) – ОТ ДУО ДО СЕКСТЕТ

Първа група                                        до 20 год.        до 12 мин.

Втора група                               от 21 до 30 год.        до 15 мин.

Трета група         без възрастови ограничения         до 18 мин.

 

3. ОРКЕСТЪР (със или без солисти-инструменталисти):

    а) от народни инструменти (еднородни или смесени);

    б) духов;

    в) други формации

Първа група                                       до 20 год.        до 12 мин.

Втора група                               от 21 до 30 год.       до 15 мин.

Трета група         без възрастови ограничения        до 18 мин.

     За номинации 1, 2, 3 – всички възрастови групи:

Изпълнение на контрастни по жанр и характер авторски произведения на фолклорна основа и обработки.

 

4. СОЛОВО НАРОДНО ПЕЕНЕ

Първа група                                                   до 10 год.        до  4 мин.

Втора група                               от 11 до 14 год.        до  6 мин.

Трета група                               от 15 до 20 год.        до  8 мин.

Четвърта група                          от 21 до 30 год.       до 10 мин.

Пета група           без възрастови ограничения        до 12 мин.

     Изпълнение на контрастни по жанр и характер песни  без съпровод (a`cappella) или всъпровод на: един инструменталист, инструментална група или оркестър от народни инструменти; пиано;синбек (singback).

 

5. КАМЕРEН ВОКАЛEН АНСАМБЪЛ – ОТ ДУО ДО СЕКСТЕТ

Първа група                                         до 20 год.        до  8 мин.

Втора група                               от 21 до 30 год.        до 10 мин.

Трета група          без възрастови ограничения        до 15 мин.

 

6. ХОР (НАРОДEН ИЛИ АКАДЕМИЧEН СЪС СЪОТВЕТЕН РЕПЕРТОАР) – еднородeн или смесен

Първа група                              от 14 до 20 год.        до 12 мин.

Втора група                              от 21 до 30 год.        до 15 мин.

Трета група         без възрастови ограничения        до 18 мин.

     За номинации 5 и 6 – всички възрастови групи:

Изпълнение на контрастни по жанр и характер многогласни песни без съпровод(авторски на фолклорна основа и обработки).

 

7. НАРОДEН АНСАМБЪЛ

    а) Хор и оркестър (със или без солисти)

Първа група                                         до 20 год.       до 12 мин.

Втора група                                от 21до 30 год.        до 15 мин.

Трета група          без възрастови ограничения        до 18 мин.

     б) Хор, оркестър и танцов състав

Първа група                                        до 20 год.       до 15 мин.

Втора група                                от 21 до 30 год.        до 18 мин.

Трета група          без възрастови ограничения        до 20 мин.

     Изпълнение на контрастни по жанр и характер отделни обработки и авторски творби или на цяло „тематично” произведение; или постановка на базата на националния музикален и танцов фолклор; или върху фолклора на народите на света.

 

8. ХОРЕОГРАФИЯ – танцови колективи или театри на танца

Първа група                                   до 14 год.         до  8 мин.

Втора група                          от 15 до 20 год.        до 12 мин.

Трета група                           от 21 до 35 год.        до 16 мин.

     Представяне на авторски танц/танци на фолклорна основа (от своята националност или на народите на света, в традиционна или съвременна трактовка) – солови, камерни, за еднороден или смесен танцов ансамбъл / театър на танца.

 

9. „УЧИТЕЛ И УЧЕНИК / УЧЕНИЦИ” – камерно-вокални, камерно-инструментални,  смесени ансамбли.
Внимание: Възрастовата група в тази категория се определя от възрастта на учениците.

 

10. „МУЗИКАЛНА ФАМИЛИЯ” – камерно-вокални, камерно-инструментални, 
смесени ансамбли.

     Внимание: Ако участниците в тази категория са от две и повече поколения, възрастовата група се определя по най-младия от тях.

     За категории 9 и 10:

Първа група                                    до 14 год.        до  8 мин.

Втора група                          от 15 до 19 год.        до 12 мин.

Трета група                           от 20 до 25 год.        до 15 мин.

 

11. АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР – певчески, инструментални, танцови, смесени групи и групи за народни обичаи.

Първа група                                         до 14 год.        до  8 мин.

Втора група                                от 15 до 19 год.       до 12 мин.

Трета група                                от 20 до 25 год.        до 15 мин.

Четвърта група    без възрастови ограничения        до 18 мин.

     Изисквания: Не се допускат авторски обработки. Инструменталните групи и съпроводи – само от народни инструменти и техни разновидности.

Представяне на фолклор от своя регион и страна и в пълен автентичен костюм.

 

12. ГРУПA ЗА ЕТНОМУЗИКА / WORLDMUSIC  

Една група          без възрастови ограничения        до 15 мин.

 

13. ФОЛК-ДЖАЗ

Една група          без възрастови ограничения        до 15 мин.

 

14. АКОМПАНИМЕНТ – без възрастови ограничения.

 

                                                    ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Индивидуални участници

  30 евро

За участие в други номинации

  20 евро за всяко

Членове на камерни ансамбли

  20 евро на човек

Групи за автентичен фолклор, етномузика, фолк-джаз

  50 евро за група

Танцов  колектив / театър на танца

  70 евро за колектив

Оркестър, хор, народен ансамбъл

100 евро за колектив

Повторно участие  в  друга  номинация

  50 евро за колектив

NB! Само българските участници могат да се възползват от 50% намаление на таксите.
Встъпителните такси се заплащат до 05 август 2016в Първа инвестиционна банка – клон Добрич, IBAN: BG71FINV91502016284498 (в лева), BIC: FINVBGSF. За “основание” пишете „Mатериална помощ за конкурса «Наследници на Орфей»”.
На отказалите се от участие таксата  не се  връща.

 

     Държавни, обществени, частни институции, организации и фирми,творчески съюзи, фондации и частни лица, които желаят да подкрепят конкурса и музикалните таланти, могат да направят това на посочената банкова сметка.
——————————————————————————————————————
                                                               ***

                                           III. РАЗДЕЛ „ПОП-РОК И ДЖАЗ” 
                                    

     Конкурсът е адресиран към обучаващите се в специализирани и профилирани учебни заведения от всички равнища, в студии, центрове, читалища и други институции, където придобиват или са придобили определени професионални знания и умения в жанра.
1. ПОП-РОК

   а) Солист-певец

   б) Вокален дует, трио, квартет – еднороден или смесен

   в) Вокална група – над 4 участника (еднородна или смесена)

   г)  Рок група – всички направления

Първагрупа

          до 14 год.

до   6 мин.

Втора група

от 15 до 19 год.

до   8 мин.

Трета група

от 20 до 25 год.

до 10 мин.

Четвърта група

без възрастови ограничения

до 12 мин.

За първите 3 номинации – изпълнение под синбек на контрастни по стил и характер:

композиторска песен от своята национална култура;

българска песен или чуждестранен шлагер/хит.

За рок-групи – изпълнение „на живо”. Поощряват се изпълнения на оригинална композиция на групата  или на авторска композиция, написана специално за нея.

І тур еселекционен; II тур – финален.
Н
е се допускат повторения от І-и тур!

 
2. ДЖАЗ

   а) Солист-вокалиств съпровод на пиано, инструментална група или синбек;

   б) Солист-инструменталист – пиано; всички други инструменти – соло илив съпровод на пиано, инструментална група или синбек;

   в) Малка джаз формация – вокална, инструментална, смесена (от 2 до 5 участника);

   г) Джаз бенд  – всички направления; със солист-вокалист или без солист.

Първагрупа

до 25 год.

 до 12 мин.

Втора група

без възрастови ограничения

 до 15 мин.

  Изпълнение на различни по стил и характер джазови стандарти и собствени композиции.

  Поощряват се  композиции върху национални мотиви, ритми и жанрове.

3. КОМПОЗИЦИЯ

     Предоставяне на нотен текст и CD, МР3, или DVD, или изпълнение „на живо” на  едно или повече съчинения:

 – песен за солист, дует или вокална група;

 – джазова композиция за солист, малка формация или джаз бенд.

     Към тази номинация се отнася също„АВТОР-ИЗПЪЛНИТЕЛ” (БАРД).

     Не се допускат композиции, които са участвали в други конкурси и фестивали!

Първа група

до 30 год.

 до 12 мин.

Втора група

без възрастови ограничения

 до 15 мин.

 

                                                      ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Индивидуални участници

 50 евро

За участие в другиноминации

 30 евро за всяко

Членове на камерни вокални и инструментални групи

 30 евро за всеки

Джаз бенд, вокална група

100 евро за колектив

NB! Само българските участници могат да се възползват от 50% намаление на таксите.
Встъпителните такси се заплащат до 05 август 2016 в Първа инвестиционна банка – клон Добрич, IBAN: BG71FINV91502016284498 (в лева), BIC: FINVBGSF. За “основание” пишете „Mатериална помощ за конкурса «Наследници на Орфей»”;.
На отказалите се от участие таксата  не се  връща.

 

     Държавни, обществени, частни институции, организации и фирми,творчески съюзи, фондации и частни лица, които желаят да подкрепят конкурса и музикалните таланти, могат да направят това на посочената банкова сметка.

——————————————————————————————————————

 

                                                     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие и резервациите за хотел се подават самодо:

●   за страните от бившия СССР ТА ,,Романтик-тревъл”, Санкт-Петербург, Русия;

●   за България и всички останали страни на email: bilibon@mail.bg – Богомил Бонев, художествен директор на конкурса.


Необходими документи:

·         Анкета-заявка (Applicationform)с пълната програма за участие и времетраенето й, попълнени на български и на английски език поотделно;

·         две снимки: едната –  за документи; другата – в сценично облекло и интериор, инструменталистите – с инструмента, ансамблите – заедно, колективите – с ръководителя/диригента;

·         ксерокопия на дипломи и сертификати от други фестивали, конкурси, майсторски класове за последните 2 години;

·         ксерокопие на акта за раждане;

·         кратка творческа характеристика с посочване на педагозите и учебните заведения  / месторабота.

·         ксерокопие на документa за заплатена такса за участие.

NB: За всяко участие в други номинации се подава отделен пълен набор от документи и снимки.
Участницитевансамбловитеноминации попълват 1 общаанкета!


      Участниците, придружителите и гостите на конкурса се настаняват в хотели в курорта ,,Албена” чрез предварителна резервация, направена в Организационния комитет до 15 август 2016.

       Колективите трябва да изпратят списък с разпределението по стаи и избрания вариант за настаняване: единичнаили  двойна стая, полупансион илинощувка със закуска.

Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците.

       На участниците се предоставят ежедневни репетиции и акустична репетиция в деня и в залата, където ще се проведе конкурсът.

       Участниците сами си осигуряват акомпанимент. При желание Организационният комитет осигурява корепетитори срещу заплащане по предварителна заявка и предоставен нотен текст заедно с документите за участие.

                       

              КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ  05 август 2016!

 

IІ. ЖУРИ

     Международното жури включва известни музиканти от България, Германия, Русия, САЩ, Канада и др.
Журито има право да не присъди всички обявени звания и специални дипломи.

     Всяко решение на журито е окончателно.

 

III. НАГРАДИ

     Победителите от всяка специалност/номинация и възрастова група получават званието „лауреат” на I, II или III награда и поощрения, както и специални дипломи:
– за най-добро изпълнение на творби от композитори от българското и световното музикално наследство,
за които през 2016 година се отбелязва кръгла годишнина от рождението или от смъртта им;

– за най-малък участник в конкурса;
– за най-добре представил се български участник;

– за най-добро изпълнение на творба на български композитор от чуждестранен участник;
– за най-добро изпълнение от чуждестранен участник на творба на композитор от неговата национална култура;
– за най-добро изпълнение на съвременна музика;
– за високи педагогически постижения;                    

     Най-високата награда е ,,Гранпри на конкурса. Носителят се определя чрез допълнителен тур на номинираните от журито по време на конкурса.

Наградният фонд включва:

  • парични премии, предметни награди  от организаторите, от български и чуждестранни творчески съюзи, фондации;
  • организация на концерт или майсторски курс, или обучение в страната или в чужбина.
  • сертификат на сума 2000 долара за обучение в LongIslandConservatory,New York, USA.

Отказът от участие в галаконцерта на лауреатите лишава участника от премия.

 

ІV. ОРГАНИЗАТОРИ:

v      Съюз на концертните дейци на Руската Федерация

v      Туристическа агенция ,,Романтик-тревъл” – Санкт-Петербург, Русия

v      КК ,,Албена” – България  

V. КОНТАКТИ: БЪЛГАРИЯ                              

 БЪЛГАРИЯ                                 

e-mail: bilibon@mail.bg              

GSM + 359/899/ 50 79 75             

Богомил Бонев,                           
худ
. директор на конкурса       

РОССИЯ, 191040 Санкт-Петербург, ООО „Романтик-тревел”

Лиговский проспект 43/45, гостиница „Октябрьская”, оф. 334

 тел./факс: 007/812/ 578 11 36; тел. 007/812/ 578 15 36

emailrtrspb@gmail.com

сайт: www.imfrt.ru

                                                               

 

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ на МЕЖДУНАРОДНИЯ МУЗИКАЛЕН КОНКУРС «НАСЛЕДНИЦИ НА ОРФЕЙ»
си запазва правото да прави промени в регламента, датите на провеждане, програмата, графиците и всякаква друга текуща информация,
свързана с организацията и провеждането на конкурса.

 

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ на ММК ,,НАСЛЕДНИЦИ НА ОРФЕЙ
има изключителното право за договаряне на цялостно или частично записване, заснемане или излъчване наконкурса. За реализиране на записи (аудио, видео, СD, МР3, DVD) по времена конкурса, както и за излъчванията им след това,участниците не получават възнаграждение.

_____________________________________________________________________

Copyright © 2016 IMC HEIRS OF ORPHEUS - All Rights Reserved

GSM + 359 899 50 79 75